Điện máy Toàn Phát – Cửa hàng chuyên về dụng cụ máy, điện máy hỗ trợ về xây dựng.

ĐIỆN MÁY TOÀN PHÁT

 Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát – Duy Tiên – Hà Nam
 Điện thoại: 0946.622.111 – 0945.09.1987
 Email: nguyennga1987@gmail.com